Jakakolwiek by nie była historia, tylko wielki człowiek może ją napisać.


jakakolwiek-by-nie-była-historia-tylko-wielki-człowiek-może-ją-napisać
oscar wildejakakolwiekbyniebyłahistoriatylkowielkiczłowiekmożenapisaćjakakolwiek byby nienie byłabyła historiatylko wielkiwielki człowiekczłowiek możemoże jąją napisaćjakakolwiek by nieby nie byłanie była historiatylko wielki człowiekwielki człowiek możeczłowiek może jąmoże ją napisaćjakakolwiek by nie byłaby nie była historiatylko wielki człowiek możewielki człowiek może jączłowiek może ją napisaćjakakolwiek by nie była historiatylko wielki człowiek może jąwielki człowiek może ją napisać

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna.