Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani rządzić, ani być posłusznym.


jaki-człowiek-jest-najmniej-pożyteczny-taki-który-nie-umie-ani-rządzić-ani-być-posłusznym
anonimjakiczłowiekjestnajmniejpożytecznytakiktórynieumieanirządzićbyćposłusznymjaki człowiekczłowiek jestjest najmniejnajmniej pożytecznyktóry nienie umieumie aniani rządzićani byćbyć posłusznymjaki człowiek jestczłowiek jest najmniejjest najmniej pożytecznyktóry nie umienie umie aniumie ani rządzićani być posłusznymjaki człowiek jest najmniejczłowiek jest najmniej pożytecznyktóry nie umie aninie umie ani rządzićjaki człowiek jest najmniej pożytecznyktóry nie umie ani rządzić

Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać.Człowiek nie może być szczęśli­wy ani z żoną ani bez żony.Człowiek nie potrafi ani cierpieć, ani być długo szczęśliwym. Nie jest więc zdolny do niczego co się liczy.Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest.