Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień. To była noc.


jaki-dzień-w-moim-życiu-był-najpiękniejszy-to-nie-był-dzień-to-była-noc
brigitte bardotjakidzieńmoimżyciubyłnajpiękniejszytoniedzieńbyłanocjaki dzieńdzień ww moimmoim życiużyciu byłbył najpiękniejszynie byłbył dzieńbyła nocjaki dzień wdzień w moimw moim życiumoim życiu byłżyciu był najpiękniejszynie był dzieńjaki dzień w moimdzień w moim życiuw moim życiu byłmoim życiu był najpiękniejszyjaki dzień w moim życiudzień w moim życiu byłw moim życiu był najpiękniejszy

Ja­ki dzień w moim życiu był naj­piękniej­szy? To nie był dzień, to była noc. -Brigitte Bardot
ja­ki-dzień-w moim-życiu-był-naj­piękniej­szy-to nie był-dzień-to była-noc
Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej. -Tales z Miletu
za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej
wiesz, chy­ba nie jes­tem go­towa żebyś był ni­kim w moim życiu. -Nieistniejąca
wiesz-chy­ba-nie jes­tem-go­towa-żebyś-był-­kim-w moim-życiu