Jakież zalety potrzebne są, aby wytworzyć doskonałego człowieka? Zimna głowa, gorące serce, trzeźwy sąd i zdrowe ciało.


jakież-zalety-potrzebne-są-aby-wytworzyć-doskonałego-człowieka-zimna-głowa-gorą-serce-trzeźwy-sąd-i-zdrowe-ciało
ralph waldo emersonjakieżzaletypotrzebneabywytworzyćdoskonałegoczłowiekazimnagłowagorącesercetrzeźwysądzdroweciałojakież zaletyzalety potrzebnepotrzebne sąaby wytworzyćwytworzyć doskonałegodoskonałego człowiekazimna głowagorące sercetrzeźwy sądsąd ii zdrowezdrowe ciałojakież zalety potrzebnezalety potrzebne sąaby wytworzyć doskonałegowytworzyć doskonałego człowiekatrzeźwy sąd isąd i zdrowei zdrowe ciałojakież zalety potrzebne sąaby wytworzyć doskonałego człowiekatrzeźwy sąd i zdrowesąd i zdrowe ciałotrzeźwy sąd i zdrowe ciało

Ja­kież za­lety pot­rzeb­ne są, aby wyt­worzyć dos­ko­nałego człowieka? Zim­na głowa, gorące ser­ce, trzeźwy sąd i zdro­we ciało.Sądzić powinna tylko chłodna głowa, nigdy gorące serce.gorące serce światłowo­dem wysłane wiosnę zwiastuje  Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce.Kwiaty są wysłańcami Boga z innego, doskonałego świata. Są aniołami, aby człowiek całkowicie nie zapomniał co oznacza absolutne piękno.Kobieta piękna daje swoje ciało, kobieta ładna daje ciało i duszę, kobieta brzydka odda wszystko - ciało, duszę i serce.