Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz.


jakie-słowo-wypowiesz-takie-usłyszysz
homerjakiesłowowypowiesztakieusłyszyszjakie słowosłowo wypowiesztakie usłyszyszjakie słowo wypowiesz

Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.Jakie tempora, takie mores.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.Każda kobieta powinna mieć co najmniej tę swobodę, by wybrać takie niewolnictwo, jakie jej odpowiada.Jeśli wypowiesz coś dobrego, na tym się skończy. Jeśli wypowiesz coś złego, na pewno się spełni.