Jakie tempora, takie mores.


jakie-tempora-takie-mores
urszula zyburajakietemporatakiemoresjakie temporatakie mores

Im więcej w tobie cierpliwości, tym łatwiej przychodzi ci zaakceptować życie takie, jakie jest, a nie domagać się, by było takie, jakiego sobie życzysz.Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie.Każda kobieta powinna mieć co najmniej tę swobodę, by wybrać takie niewolnictwo, jakie jej odpowiada.O tem­po­ra! O mores! O cza­sy! O obyczaje!