Jakie to chwilami straszne, że nie można obarczyć bliźniego własnymi obsesjami i zmorami, że trzeba je nosić samemu.


jakie-to-chwilami-straszne-że-nie-można-obarczyć-bliźniego-własnymi-obsesjami-i-zmorami-że-trzeba-nosić-samemu
jeanne moreaujakietochwilamistraszneżeniemożnaobarczyćbliźniegowłasnymiobsesjamizmoramitrzebanosićsamemuchwilami straszneże nienie możnamożna obarczyćobarczyć bliźniegobliźniego własnymiwłasnymi obsesjamiobsesjami ii zmoramiże trzebatrzeba jeje nosićnosić samemujakie to chwilamiże nie możnanie można obarczyćmożna obarczyć bliźniegoobarczyć bliźniego własnymibliźniego własnymi obsesjamiwłasnymi obsesjami iobsesjami i zmoramiże trzeba jetrzeba je nosićje nosić samemujakie to chwilami straszneże nie można obarczyćnie można obarczyć bliźniegomożna obarczyć bliźniego własnymiobarczyć bliźniego własnymi obsesjamibliźniego własnymi obsesjami iwłasnymi obsesjami i zmoramiże trzeba je nosićtrzeba je nosić samemuże nie można obarczyć bliźniegonie można obarczyć bliźniego własnymimożna obarczyć bliźniego własnymi obsesjamiobarczyć bliźniego własnymi obsesjami ibliźniego własnymi obsesjami i zmoramiże trzeba je nosić samemu

– Nie można pojąć krzywdy, jeśli jej się samemu nie doznało. – Można – jeżeli się samemu krzywdziło.Jeżeli człowiek śmieje się z własnej porażki, to znaczy, że znalazł już kogoś, kogo można obarczyć winą za nią.Trzeba ze szczególną starannością dobierać sobie towarzystwo. Gdy spotkam jakąś osobę, zwracam szczególną uwagę na to, jakim jest człowiekiem; jakie ma wartości, w które wierzy i którym jest wierny. Interesuje mnie także podejście do zasad etycznych. To jakie jakie ma stanowisko, ile ma kasy - jest drugorzędne. NAJWAŻNIEJSZE JEST JAKIM CZŁOWIEKIEM JESTEŚ.Nie można pytać życia o sens, można mu tylko samemu sens nadać.Trzeba sobie samemu stawiać rygory, aby nic nie było za łatwe.Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie.