Jakikolwiek by był nasz temperament lub potęga w obliczu natury, trzeba dać obraz tego, co widzimy, zapominając o wszystkim, co pojawiło się przed nami.


jakikolwiek-by-był-nasz-temperament-lub-potęga-w-obliczu-natury-trzeba-dać-obraz-tego-co-widzimy-zapominając-o-wszystkim-co-pojawiło-ę-przed
paul cezannejakikolwiekbybyłnasztemperamentlubpotęgaobliczunaturytrzebadaćobraztegocowidzimyzapominającwszystkimpojawiłosięprzednamijakikolwiek byby byłbył nasznasz temperamenttemperament lublub potęgapotęga ww obliczuobliczu naturytrzeba daćdać obrazobraz tegoco widzimyzapominając oo wszystkimco pojawiłopojawiło sięsię przedprzed namijakikolwiek by byłby był naszbył nasz temperamentnasz temperament lubtemperament lub potęgalub potęga wpotęga w obliczuw obliczu naturytrzeba dać obrazdać obraz tegozapominając o wszystkimco pojawiło siępojawiło się przedsię przed nami

W okresie Odrodzenia obraz zbliżony był do widowiska teatralnego, był mistrz, który posiadał talent i wykorzystywał go, a dziś nie ma mistrzów, obraz odsłania człowieka i jego przeżycia wewnętrzne.Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka.Przede wszystkim zaciekawienie i pożądanie budzą rzeczy niedostępne, trudno dostępne, czy przed nami ukrywane.Kiedy szczęście stoi przed nami, wydaje się tak wielkie, że sięga stropu nieba. Ażeby przejść przez nasz próg, robi się tak małe, że często nie dostrzegamy go już.Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.