Jakkolwiek poza moralna jest ze wszystkich najwstrętniejsza, jednak mieć jakąkolwiek pozę, to już coś znaczy.


jakkolwiek-poza-moralna-jest-ze-wszystkich-najwstrętniejsza-jednak-mieć-jakąkolwiek-pozę-to-już-coś-znaczy
oscar wildejakkolwiekpozamoralnajestzewszystkichnajwstrętniejszajednakmiećjakąkolwiekpozętojużcośznaczyjakkolwiek pozapoza moralnamoralna jestjest zeze wszystkichwszystkich najwstrętniejszajednak miećmieć jakąkolwiekjakąkolwiek pozęjuż coścoś znaczyjakkolwiek poza moralnapoza moralna jestmoralna jest zejest ze wszystkichze wszystkich najwstrętniejszajednak mieć jakąkolwiekmieć jakąkolwiek pozęjuż coś znaczyjakkolwiek poza moralna jestpoza moralna jest zemoralna jest ze wszystkichjest ze wszystkich najwstrętniejszajednak mieć jakąkolwiek pozęjakkolwiek poza moralna jest zepoza moralna jest ze wszystkichmoralna jest ze wszystkich najwstrętniejsza

Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.Dzisiaj też jest nuda, nie socjalistyczna, ale pieniądza. Pieniądz tworzy modny rytuał, inny rodzaj szarości intelektualnej. A przecież poza kasą coś się jednak liczy.Wyznaczenie granic pojęciu moralności jest już sprawą moralną, tak jak wybór sędziów dla rozstrzygnięcia jakiegoś sporu moralnego jest już moralnym sukcesem.Bycie szczęśliwym nie znaczy, że wszystko jest perfekcyjne. Oznacza, że decydowałeś patrzeć poza niedoskonałości.Miłość znaczy: wyjść poza siebie i pofrunąć do innych.Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.