Jakkolwiek przeszłość jest dla stracona na zawsze, przyszłość wciąż jeszcze do nas należy.


jakkolwiek-przeszłość-jest-dla-stracona-na-zawsze-przyszłość-wciąż-jeszcze-do-nas-należy
anonimjakkolwiekprzeszłośćjestdlastraconanazawszeprzyszłośćwciążjeszczedonasnależyjakkolwiek przeszłośćprzeszłość jestjest dladla straconastracona nana zawszeprzyszłość wciążwciąż jeszczejeszcze dodo nasnas należyjakkolwiek przeszłość jestprzeszłość jest dlajest dla straconadla stracona nastracona na zawszeprzyszłość wciąż jeszczewciąż jeszcze dojeszcze do nasdo nas należyjakkolwiek przeszłość jest dlaprzeszłość jest dla straconajest dla stracona nadla stracona na zawszeprzyszłość wciąż jeszcze dowciąż jeszcze do nasjeszcze do nas należyjakkolwiek przeszłość jest dla straconaprzeszłość jest dla stracona najest dla stracona na zawszeprzyszłość wciąż jeszcze do naswciąż jeszcze do nas należy

Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością.Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie.W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia.Gdy przyszłość nas zat­rważa, co­famy się w naszą przeszłość.