Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.


jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy
andrzej maksymilian fredrojakociałaotyłewięcejzawadyniżpomocymajątakzbytecznafortunaczasemociężyucieszyjako ciałaciała otyłeotyłe więcejwięcej zawadyzawady niżniż pomocypomocy majątak zbytecznazbyteczna fortunafortuna więcejwięcej czasemczasem ociężyniż ucieszyjako ciała otyłeciała otyłe więcejotyłe więcej zawadywięcej zawady niżzawady niż pomocyniż pomocy majątak zbyteczna fortunazbyteczna fortuna więcejfortuna więcej czasemwięcej czasem ociężyjako ciała otyłe więcejciała otyłe więcej zawadyotyłe więcej zawady niżwięcej zawady niż pomocyzawady niż pomocy majątak zbyteczna fortuna więcejzbyteczna fortuna więcej czasemfortuna więcej czasem ociężyjako ciała otyłe więcej zawadyciała otyłe więcej zawady niżotyłe więcej zawady niż pomocywięcej zawady niż pomocy majątak zbyteczna fortuna więcej czasemzbyteczna fortuna więcej czasem ocięży

Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.(...) bo ja wiem czy jest znowu taka głęboka zawartość intelektualna? Ja myślę, że ja opowiadam historyjki, a państwo czasem w nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę.Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei.Społeczeństwo składa się z dwóch wielkich klas: jedni mają więcej apetytu, drudzy więcej apetytu niż posiłków.Ludzie z re­guły Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku?