Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy.


jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy
andrzej maksymilian fredrojakociałaotyłewięcejzawadyniżpomocymajątakzbytecznafortunaczasemociężyucieszyjako ciałaciała otyłeotyłe więcejwięcej zawadyzawady niżniż pomocypomocy majątak zbytecznazbyteczna fortunafortuna więcejwięcej czasemczasem ociężyniż ucieszyjako ciała otyłeciała otyłe więcejotyłe więcej zawadywięcej zawady niżzawady niż pomocyniż pomocy majątak zbyteczna fortunazbyteczna fortuna więcejfortuna więcej czasemwięcej czasem ociężyjako ciała otyłe więcejciała otyłe więcej zawadyotyłe więcej zawady niżwięcej zawady niż pomocyzawady niż pomocy majątak zbyteczna fortuna więcejzbyteczna fortuna więcej czasemfortuna więcej czasem ociężyjako ciała otyłe więcej zawadyciała otyłe więcej zawady niżotyłe więcej zawady niż pomocywięcej zawady niż pomocy majątak zbyteczna fortuna więcej czasemzbyteczna fortuna więcej czasem ocięży

Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jak-otyłość-ciału-więcej-zawadza-ż-pomaga-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ąży-ż-cieszy
Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei. -William Wilkie Collins
kobiety-traktują-łżeństwo-jako-bezpieczną-przystań-znacznie-częściej-ż-ę-do-tego-przyznają-i-co-więcej-przekonują-ę-z-czasem-że-nie
Społeczeństwo składa się z dwóch wielkich klas: jedni mają więcej apetytu, drudzy więcej apetytu niż posiłków. -Anonim
społeczeństwo-składa-ę-z-dwóch-wielkich-klas-jedni-mają-więcej-apetytu-drudzy-więcej-apetytu-ż-posiłków
Ludzie z re­guły
ludzie-z re­guły-wiedzą-o nas-więcej-ż-my ­mi-więcej-ż-rzeczywistość
Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku? -Erazm z Rotterdamu
czy-jest-coś-głupszego-ż-nie-wiadomo-dla-jakich-przyczyn-rozpoczynać-taką-walkę-z-której-obie-strony-zawsze-więcej-mają-straty-ż-zysku