Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-żeby-młodzi-nie-szaleli
jan kochanowskijakobyteżrokbezwiosnymiećchcieliktórzychcążebymłodzinieszalelijakoby teżteż rokrok bezbez wiosnywiosny miećmieć chcieliktórzy chcążeby młodzimłodzi nienie szalelijakoby też rokteż rok bezrok bez wiosnybez wiosny miećwiosny mieć chcieliżeby młodzi niemłodzi nie szalelijakoby też rok bezteż rok bez wiosnyrok bez wiosny miećbez wiosny mieć chcieliżeby młodzi nie szalelijakoby też rok bez wiosnyteż rok bez wiosny miećrok bez wiosny mieć chcieli

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski
jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość. -Anonim
ludziom-którzy-cierpią-niesprawiedliwie-nie-wystarczy-sama-sprawiedliwość-chcą-żeby-winowajcy-też-ucierpieli-niesprawiedliwie-to-odczują
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić. -Georges Lecomte
dwa-nąjobrzydliwsze-rodzaje-egoistów-to-którzy-nie-chcą-nic-dawać-i-którzy-nie-chcą-o-nic-prosić
Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini
młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć