Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli.


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
jan kochanowskijakobyteżrokbezwiosnymiećchcieliktórzychcąmłodzinieszalelijakoby teżteż rokrok bezbez wiosnywiosny miećmieć chcieliktórzy chcąmłodzi nienie szalelijakoby też rokteż rok bezrok bez wiosnybez wiosny miećwiosny mieć chcielimłodzi nie szalelijakoby też rok bezteż rok bez wiosnyrok bez wiosny miećbez wiosny mieć chcielijakoby też rok bez wiosnyteż rok bez wiosny miećrok bez wiosny mieć chcieli

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić.Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć.Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-