Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli.


jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
jan kochanowskijakobyteżrokbezwiosnymiećchcieliktórzychcąmłodzinieszalelijakoby teżteż rokrok bezbez wiosnywiosny miećmieć chcieliktórzy chcąmłodzi nienie szalelijakoby też rokteż rok bezrok bez wiosnybez wiosny miećwiosny mieć chcielimłodzi nie szalelijakoby też rok bezteż rok bez wiosnyrok bez wiosny miećbez wiosny mieć chcielijakoby też rok bez wiosnyteż rok bez wiosny miećrok bez wiosny mieć chcieli

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski
jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-żeby-młodzi-nie-szaleli
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić. -Georges Lecomte
dwa-nąjobrzydliwsze-rodzaje-egoistów-to-którzy-nie-chcą-nic-dawać-i-którzy-nie-chcą-o-nic-prosić
Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini
młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość. -Anonim
ludziom-którzy-cierpią-niesprawiedliwie-nie-wystarczy-sama-sprawiedliwość-chcą-żeby-winowajcy-też-ucierpieli-niesprawiedliwie-to-odczują
Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć