Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.


jam-jest-alfa-i-omega-pierwszy-i-ostatni-początek-i-koniec
bibliajamjestalfaomegapierwszyostatnipoczątekkoniecjam jestjest alfaalfa ii omegapierwszy ii ostatnipoczątek ii koniecjam jest alfajest alfa ialfa i omegapierwszy i ostatnipoczątek i koniecjam jest alfa ijest alfa i omegajam jest alfa i omega

To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku! -Winston Churchill
to-nie-jest-koniec-to-nawet-nie-jest-początek-końca-to-dopiero-koniec-początku
Każdy dzień jest pierwszy, każdy wieczór ostatni. -Anonim
każdy-dzień-jest-pierwszy-każdy-wieczór-ostatni
Pierwszy krok ku mądrości - wszystko oskarżać; ostatni - pogodzić się ze wszystkim. -Hans George Lichtenberg
pierwszy-krok-ku-mądroś-wszystko-oskarżać-ostatni-pogodzić-ę-ze-wszystkim
Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei. -Anonim
początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy. -Richard Wagner
muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania