Jam tej najmniejszej siły cząstką co zawsze złego pragnie, lecz zawsze czyni dobro.


jam-tej-najmniejszej-ły-cząstką-co-zawsze-złego-pragnie-lecz-zawsze-czyni-dobro
johann wolfgang goethejamtejnajmniejszejsiłycząstkącozawszezłegopragnieleczczynidobrojam tejtej najmniejszejnajmniejszej siłysiły cząstkącząstką coco zawszezawsze złegozłego pragnielecz zawszezawsze czyniczyni dobrojam tej najmniejszejtej najmniejszej siłynajmniejszej siły cząstkąsiły cząstką cocząstką co zawszeco zawsze złegozawsze złego pragnielecz zawsze czynizawsze czyni dobrojam tej najmniejszej siłytej najmniejszej siły cząstkąnajmniejszej siły cząstką cosiły cząstką co zawszecząstką co zawsze złegoco zawsze złego pragnielecz zawsze czyni dobrojam tej najmniejszej siły cząstkątej najmniejszej siły cząstką conajmniejszej siły cząstką co zawszesiły cząstką co zawsze złegocząstką co zawsze złego pragnie

. . . Więc kimże w końcu jesteś? - Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni.Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim.Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb.Dobro i zło zawsze z sobą graniczą.Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.