Jas­ność jest uczci­wością filozofii.


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
vauvenarguesjas­nośćjest uczci­wościąfilozofiijas­ność jest uczci­wościąjest uczci­wością filozofiijas­ność jest uczci­wością filozofii

Jas­ność da­je mi ra­dość, lecz ciem­ność przyk­ry­wa smu­tek. Nie za­palaj światła chcę Cię kochać bez niego. -Ciepłylolo
jas­ność-da­-mi ra­dość-lecz-ciem­ność-przyk­ry­wa-smu­tek-nie za­palaj-światła-chcę-cię-kochać-bez-niego
Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia. -Kostis Palamas
filozof-sprawdza-ę-w-filozofii-myśli-poeta-w-filozofii-wzruszenia
Naj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem. -Olivia Goldsmith
naj­większym-grzechem-uczci­wych-ludzi-jest bez­czyn­ność-w kon­fron­tacji-z ewi­den­tnym-złem