Jasiu, zostaw kobiety, a weź się do matematyki.


jasiu-zostaw-kobiety-a-weź-ę-do-matematyki
zuliettajasiuzostawkobietyweźsiędomatematykizostaw kobietyweź sięsię dodo matematykia weź sięweź się dosię do matematykia weź się doweź się do matematykia weź się do matematyki

Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała.Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.Gryziesz się sam? Zostaw to innym - zagryzą cię fachowo.Jeżeli chcesz być ludziom miły, dziel się z nimi radością, zmartwienia zostaw dla siebie.Nie rozstrzygaj sporów pięścią. Zostaw to głupszym.Mechanika jest rajem nauk matematycznych, gdyż przez nią dochodzi się do owoców matematyki.