Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają.


jasność-myśli-jest-wieczną-zaletą-każdego-dzieła-wszelkie-myśli-ciemno-błyskotliwe-są-jak-one-bajki-dziecinne-które-coś-nadzwyczajnego
karol kazimierz kurpińskijasnośćmyślijestwiecznązaletąkażdegodzieławszelkieciemnobłyskotliwejakonebajkidziecinnektórecośnadzwyczajnegoopowiadająistocienicsobieniemająjasność myślimyśli jestjest wiecznąwieczną zaletązaletą każdegokażdego dzieławszelkie myślisą jakjak oneone bajkibajki dziecinnektóre coścoś nadzwyczajnegonadzwyczajnego opowiadająw istocieistocie nicnic ww sobiesobie nienie mająjasność myśli jestmyśli jest wiecznąjest wieczną zaletąwieczną zaletą każdegozaletą każdego dziełasą jak onejak one bajkione bajki dziecinnektóre coś nadzwyczajnegocoś nadzwyczajnego opowiadająa w istociew istocie nicistocie nic wnic w sobiew sobie niesobie nie mają

Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Ludzie pytają: Cze­mu tyl­ko o miłości? To nud­ne – Oczy Uśmiechy Drżenia Ciał i dusz Ogień Kłębki myśli rozwichrzonych Ni­hil novi. Pat­rzę ciemno Uśmie­chem ko­loru czer­wo­nego wina Pytam: O czym mam pisać Jak nie o ser­cu bijącym Które wy­rywa się Rytmicznie A jed­nak zaw­sze inaczej O czym jak nie o nim Co zna mnie najlepiej O czym jak nie o myśli jego Najnatrętniejszej Co napędza je do biegu? Muszę – mówię Ab Iove principium Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie.Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata.