Je­sien­ne drzewa spo­wite kolorami poez­ja życia Na jut­ro będzie po­zytyw­ne myślenie listopadowe 


je­­ne-drzewa-spo­wite-kolorami-poez­ja-życia-na-jut­ro-będzie-po­zytyw­ne-myślenie-listopadowe 
elizabettaje­sien­nedrzewaspo­witekoloramipoez­jażycianajut­robędziepo­zytyw­nemyślenielistopadowe je­sien­ne drzewadrzewa spo­witespo­wite koloramikolorami poez­japoez­ja życiażycia nana jut­rojut­ro będziebędzie po­zytyw­nepo­zytyw­ne myśleniemyślenie listopadowe je­sien­ne drzewa spo­witedrzewa spo­wite koloramispo­wite kolorami poez­jakolorami poez­ja życiapoez­ja życia nażycia na jut­rona jut­ro będziejut­ro będzie po­zytyw­nebędzie po­zytyw­ne myśleniepo­zytyw­ne myślenie listopadowe je­sien­ne drzewa spo­wite koloramidrzewa spo­wite kolorami poez­jaspo­wite kolorami poez­ja życiakolorami poez­ja życia napoez­ja życia na jut­rożycia na jut­ro będziena jut­ro będzie po­zytyw­nejut­ro będzie po­zytyw­ne myśleniebędzie po­zytyw­ne myślenie listopadowe je­sien­ne drzewa spo­wite kolorami poez­jadrzewa spo­wite kolorami poez­ja życiaspo­wite kolorami poez­ja życia nakolorami poez­ja życia na jut­ropoez­ja życia na jut­ro będzieżycia na jut­ro będzie po­zytyw­nena jut­ro będzie po­zytyw­ne myśleniejut­ro będzie po­zytyw­ne myślenie listopadowe 

Us­ta zamarłe, Szminką krwistą spo­wite. Ero­tyka słów. -grafomanka
us­-zamarłe-szminką-krwistą-spo­wite-ero­tyka-słów
Osuszyłam emocje opadłam jak je­sien­ny liść sze­leszcząc kolorami cze­kam na wiatr unosząc wzrok mus­kam niebo jest sennie po­myśl marzenie za­nim usnę w Twoich oczach  -sprajtka
osuszyłam-emocje-opadłam-jak ­­ny-liść-sze­leszcząc-kolorami-cze­kam-na wiatr-unosząc-wzrok-mus­kam-niebo-jest-sennie-po­myśl-marzenie