Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje....


je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
stokrotka123je­denszcze­ryuśmiechtakwieledajeje­den szcze­ryszcze­ry uśmiechuśmiech taktak wielewiele dajeje­den szcze­ry uśmiechszcze­ry uśmiech takuśmiech tak wieletak wiele dajeje­den szcze­ry uśmiech takszcze­ry uśmiech tak wieleuśmiech tak wiele dajeje­den szcze­ry uśmiech tak wieleszcze­ry uśmiech tak wiele daje

Dla mnie je­den szcze­ry uśmiech jest ważniejszy niż sto fałszywych.Wys­tar­czy je­den, szcze­ry uśmiech przy­jaciela. Chwi­la szczęścia.Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz.Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.a jeśli dziec­ko wca­le nie jest Daję To­bie tak wiele, a jed­nak za mało.