Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek.


je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
victor marie hugoje­dynąpraw­dziwącnotąjest rozsądekje­dyną praw­dziwąpraw­dziwą cnotącnotą jest rozsądekje­dyną praw­dziwą cnotąpraw­dziwą cnotą jest rozsądekje­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek

Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią. -Mario Puzo
chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią
Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca. -Ludwik Hirszfeld
je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo
jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek
Spryt jest darem, rozsądek - zaletą, a mądrość cnotą. -Karel Čapek
spryt-jest-darem-rozsądek-zaletą-a-mądrość-cnotą
Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość