Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca.


je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca
ludwik hirszfeldje­dynąpraw­dziwąpro­pagandąjest tyl­korze­tel­napracaje­dyną praw­dziwąpraw­dziwą pro­pagandąpro­pagandą jest tyl­kojest tyl­ko rze­tel­narze­tel­na pracaje­dyną praw­dziwą pro­pagandąpraw­dziwą pro­pagandą jest tyl­kopro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­najest tyl­ko rze­tel­na pracaje­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­kopraw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­napro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na pracaje­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­napraw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca

Je­dyną praw­dziwą cnotą jest rozsądek. -Victor Marie Hugo
je­dyną-praw­dziwą-cnotą-jest rozsądek
Chęć śmier­ci jest naszą je­dyną praw­dziwą tragedią. -Mario Puzo
chęć-śmier­-jest naszą-­dyną-praw­dziwą-tragedią
praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha. -Jean La Fontaine
tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha