Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna.


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
krioje­dynaksiążkaw której możnazna­leźćsa­mefak­ty to książkatelefonicznaje­dyna książkaw której można zna­leźćzna­leźć sa­mesa­me fak­ty to książka telefonicznaw której można zna­leźć sa­mezna­leźć sa­me fak­tyw której można zna­leźć sa­me fak­ty

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa
jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams
nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
Przyszłość jest jak książka której do­tychczas nie czytaliśmy. -Karol May
przyszłość-jest jak książka-której do­tychczas-nie czytaliśmy
A każda książka, jak każdy człowiek, jest czymś wyjątko­wym, jest je­dyną his­to­rią i całym od­dziel­nym światem. -Arturo Pérez-Reverte
a każda-książka-jak każdy-człowiek-jest czymś-wyjątko­wym-jest ­dyną-his­to­rią-i całym-od­dziel­nym-światem