Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
thomas stearns eliotje­dynamądrośćjakąmożemyosiągnąćjest mądrośćpokoryje­dyna mądrośćjaką możemymożemy osiągnąćjest mądrość pokoryjaką możemy osiągnąć

Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham
jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Mądrość jest je­dyną war­tością, która nie de­waluuje się. -Isokrates
mądrość-jest ­dyną-war­tośą-która-nie de­waluuje-ę
Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki. -Wilhelm Raabe
Żadna-mądrość-której-możemy-nauczyć-ę-na-ziemi-nie-da-nam-tego-co-słowo-i-spojrzenie-matki
Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan
mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko