Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans.


je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
xx na krancu swiataje­dyneco mi w życiuwyszłoto dystansje­dyne co mi w życiuco mi w życiu wyszłowyszło to dystansje­dyne co mi w życiu wyszłoco mi w życiu wyszło to dystansje­dyne co mi w życiu wyszło to dystans

Kochać czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans między sobą i istotą kochaną.Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Najlepszy dystans to dystans czasu.Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym. My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.) Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans.