Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans.


je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
xx na krancu swiataje­dyneco mi w życiuwyszłoto dystansje­dyne co mi w życiuco mi w życiu wyszłowyszło to dystansje­dyne co mi w życiu wyszłoco mi w życiu wyszło to dystansje­dyne co mi w życiu wyszło to dystans

Kochać czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans między sobą i istotą kochaną. -Simone Weil
kochać-czysto-to-zgodzić-ę-na-dystans-to-czcić-dystans-między-sobą-i-istotą-kochaną
Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym. My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.)  -Woody Allen
je­dyne-cze­go-żałuję-w życiu-to te­go-że nie jes­tem-kimś-innym-my-one-reg­ret-in li­fe-is that-i am not-so­meone-el­se
Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. -Ralph Waldo Emerson
grzeczność-została-zdefiniowana-trochę-cynicznie-jako-sztuka-ludzi-inteligentnych-mająca-na-celu-utrzymanie-głupich-na-pewien-dystans