Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce.


je­dyne-po­zos­­-tak-gorą-wśród-spa­dających-płatków-śniegu-serce
innaaje­dynepo­zos­ta­jetakgorącewśródspa­dającychpłatkówśnieguserceje­dyne po­zos­ta­jepo­zos­ta­je taktak gorącegorące wśródwśród spa­dającychspa­dających płatkówpłatków śnieguśniegu serceje­dyne po­zos­ta­je takpo­zos­ta­je tak gorącetak gorące wśródgorące wśród spa­dającychwśród spa­dających płatkówspa­dających płatków śniegupłatków śniegu serceje­dyne po­zos­ta­je tak gorącepo­zos­ta­je tak gorące wśródtak gorące wśród spa­dającychgorące wśród spa­dających płatkówwśród spa­dających płatków śnieguspa­dających płatków śniegu serceje­dyne po­zos­ta­je tak gorące wśródpo­zos­ta­je tak gorące wśród spa­dającychtak gorące wśród spa­dających płatkówgorące wśród spa­dających płatków śnieguwśród spa­dających płatków śniegu serce

Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE gorące serce światłowo­dem wysłane wiosnę zwiastuje  Sądzić powinna tylko chłodna głowa, nigdy gorące serce.To tak cudownie żyć samej wśród borów i lasów, odłożyć na bok książki i zajęcia i trwać z Panem Bogiem, serce przy sercu, w zapaleniu pełnym miłości.Gdy w noc spa­dających gwiazd wy­powie­działam życze­nie :