Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce.


je­dyne-po­zos­­-tak-gorą-wśród-spa­dających-płatków-śniegu-serce
innaaje­dynepo­zos­ta­jetakgorącewśródspa­dającychpłatkówśnieguserceje­dyne po­zos­ta­jepo­zos­ta­je taktak gorącegorące wśródwśród spa­dającychspa­dających płatkówpłatków śnieguśniegu serceje­dyne po­zos­ta­je takpo­zos­ta­je tak gorącetak gorące wśródgorące wśród spa­dającychwśród spa­dających płatkówspa­dających płatków śniegupłatków śniegu serceje­dyne po­zos­ta­je tak gorącepo­zos­ta­je tak gorące wśródtak gorące wśród spa­dającychgorące wśród spa­dających płatkówwśród spa­dających płatków śnieguspa­dających płatków śniegu serceje­dyne po­zos­ta­je tak gorące wśródpo­zos­ta­je tak gorące wśród spa­dającychtak gorące wśród spa­dających płatkówgorące wśród spa­dających płatków śnieguwśród spa­dających płatków śniegu serce

Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
gorące serce światłowo­dem wysłane wiosnę zwiastuje   -blake77
gorą-serce-światłowo­dem-wysłane-wiosnę-zwiastuje- 
Sądzić powinna tylko chłodna głowa, nigdy gorące serce. -Bolesław Prus
sądzić-powinna-tylko-chłodna-głowa-nigdy-gorą-serce
To tak cudownie żyć samej wśród borów i lasów, odłożyć na bok książki i zajęcia i trwać z Panem Bogiem, serce przy sercu, w zapaleniu pełnym miłości. -Elżbieta bł
to-tak-cudownie-żyć-samej-wśród-borów-i-lasów-odłożyć-na-bok-książki-i-zajęcia-i-trwać-z-panem-bogiem-serce-przy-sercu-w-zapaleniu
Gdy w noc spa­dających gwiazd wy­powie­działam życze­nie : 
gdy-w noc-spa­dających-gwiazd-wy­powie­działam-życze­nie- na­dal-mnie-kochaj-naj­wy­raźniej-za­pom­niałam-do­dać- tyl­ko