Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył.


je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
józefje­dynymktoma pra­woroz­porządzaćziemiąjest tenją stworzyłkto ma pra­woma pra­wo roz­porządzaćroz­porządzać ziemiąziemią jest tenkto ją stworzyłkto ma pra­wo roz­porządzaćma pra­wo roz­porządzać ziemiąroz­porządzać ziemią jest tenkto ma pra­wo roz­porządzać ziemiąma pra­wo roz­porządzać ziemią jest tenkto ma pra­wo roz­porządzać ziemią jest ten

Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen
bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, niż ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia. -Aleksander Świętochowski
najnieszczęśliwszym-jest-ten-kto-w-sercu-nie-żadnej-miłoś-ż-ten-kto-w-nim-wszystkie-cierpienia