Jeśli się raz wchłonęło zło, to ono już nie żąda, by mu wierzono.


jeśli-ę-raz-wchłonęło-zło-to-ono-już-nie-żąda-by-mu-wierzono
franz kafkajeślisięrazwchłonęłozłotoonojużnieżądabymuwierzonojeśli sięsię razraz wchłonęłowchłonęło złoono jużjuż nienie żądaby mumu wierzonojeśli się razsię raz wchłonęłoraz wchłonęło złoono już niejuż nie żądaby mu wierzonojeśli się raz wchłonęłosię raz wchłonęło złoono już nie żądajeśli się raz wchłonęło zło

Nie upi­jaj się w młodości Za co będziesz pił w starości Jeśli młodość so­bie spiep­rzysz Zło po­niekąd już wyręczysz  -Ryder
nie-upi­jaj ę-w młodoś-za-co będziesz-pił-w staroś-jeśli-młodość-so­bie-spiep­rzysz-zło-po­niekąd-już-wyręczysz 
Nikt nie niszczy ogniska domowego, jeśli nie jest ono już w ruinie. -Silvina Bullrich
nikt-nie-niszczy-ogniska-domowego-śli-nie-jest-ono-już-w-ruinie