Jeśli się samemu nie dojdzie do porządku ze sobą, wszystko nie ma sensu.


jeśli-ę-samemu-nie-dojdzie-do-porządku-ze-sobą-wszystko-nie-sensu
anonimjeślisięsamemuniedojdziedoporządkuzesobąwszystkosensujeśli sięsię samemusamemu nienie dojdziedojdzie dodo porządkuporządku zeze sobąwszystko nienie mama sensujeśli się samemusię samemu niesamemu nie dojdzienie dojdzie dodojdzie do porządkudo porządku zeporządku ze sobąwszystko nie manie ma sensujeśli się samemu niesię samemu nie dojdziesamemu nie dojdzie donie dojdzie do porządkudojdzie do porządku zedo porządku ze sobąwszystko nie ma sensujeśli się samemu nie dojdziesię samemu nie dojdzie dosamemu nie dojdzie do porządkunie dojdzie do porządku zedojdzie do porządku ze sobą

Do podróży przygotuję się tak, jakbym przygotowywała się na śmierć. Jeśli nie wrócę, zostawię przynajmniej wszystko w najmniejszym porządku.Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.– Nie można pojąć krzywdy, jeśli jej się samemu nie doznało. – Można – jeżeli się samemu krzywdziło.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Jeśli nie posiadasz psa, przynajmniej jednego, to niekoniecznie coś jest z tobą nie w porządku. Ale może coś jest nie w porządku z twoim życiem.