Jeśli żona śmieje się z twej anegdotki, to znaczy, że jest dobra - anegdotka lub żona.


jeśli-żona-śmieje-ę-z-twej-anegdotki-to-znaczy-że-jest-dobra-anegdotka-lub-żona
tristan bernardjeśliżonaśmiejesiętwejanegdotkitoznaczyżejestdobraanegdotkalubżonajeśli żonażona śmiejeśmieje sięz twejtwej anegdotkiże jestjest dobradobraanegdotkaanegdotka lublub żonajeśli żona śmiejeżona śmieje sięśmieje się zsię z twejz twej anegdotkiże jest dobrajest dobraanegdotka lubanegdotka lub żonajeśli żona śmieje siężona śmieje się zśmieje się z twejsię z twej anegdotkiże jest dobraanegdotka lub żonajeśli żona śmieje się zżona śmieje się z twejśmieje się z twej anegdotki

Jeśli żona śmieje się z twojego żartu, to znaczy, że jedno jest dobre - żart albo żona.Dobra żona: Żona mi odpowiada, bo mi nie odpowiada.Po­wiadają: mąż sta­nu. A gdzie żona? Żona ma się za­dowo­lić stanikiem? Trudniej rozstać się z żoną - przyjaciółką niż tylko z żoną. Małżonkowie pozbawiają się wtedy wzajemnego oparcia.Ze wszystkich domowych środków leczniczych najlepszym jest dobra żona.Największym nieszczęściem, jakie może przytrafić się mężczyźnie, jest żona z wykształceniem uniwersyteckim, która ubzdurała sobie, że zrobi z męża artystę lub wynalazcę.