Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.


jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
lew tołstojjeśliżyciejestdobremdobremśmierćbezktórejnieżyciajeśli życieżycie jestjest dobremdobrem jestjest ii śmierćbez którejktórej nienie mama życiajeśli życie jestżycie jest dobremdobrem jest ijest i śmierćbez której niektórej nie manie ma życiajeśli życie jest dobremdobrem jest i śmierćbez której nie maktórej nie ma życiabez której nie ma życia

Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie.Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm? Bydlęciem - i tyle.Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić.Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.