Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.


jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
lew tołstojjeśliżyciejestdobremdobremśmierćbezktórejnieżyciajeśli życieżycie jestjest dobremdobrem jestjest ii śmierćbez którejktórej nienie mama życiajeśli życie jestżycie jest dobremdobrem jest ijest i śmierćbez której niektórej nie manie ma życiajeśli życie jest dobremdobrem jest i śmierćbez której nie maktórej nie ma życiabez której nie ma życia

Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. -Seneka
dobrem-jest-nie-samo-życie-lecz-piękne-życie
Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm? Bydlęciem - i tyle. -William Shakespeare
czym-jest-człowiek-śli-dlań-dobrem-i-wartośą-czasu-jest-sen-i-pokarm-bydlęciem-i-tyle
Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę. -Giordano Bruno
dobrem-w-dziedzinie-sztuki-jest-to-co-naśladuje-przyrodę
Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon
zdrowie-jest-najpierwszym-dobrem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem. -Jeremy Bentham
przyjemność-jest-sama-przez-ę-dobrem-a-cierpienie-złem