Jeśli życie to podróż samolotem, to mi właśnie urwało skrzydła.


jeśli-życie-to-podróż-samolotem-to-mi-właśnie-urwało-skrzydła
scythejeśliżycietopodróżsamolotemmiwłaśnieurwałoskrzydłajeśli życiepodróż samolotemmi właśniewłaśnie urwałourwało skrzydłażycie to podróżmi właśnie urwałowłaśnie urwało skrzydłajeśli życie to podróżżycie to podróż samolotemmi właśnie urwało skrzydłajeśli życie to podróż samolotem

Życie to podróż, nie dom.Życie to podróż powrotna do domu.Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca.Życie to podróż. Codzien­nie pa­kuje­my się ... w no­we tarapaty.Widząc, że ci skrzydła rosną, nie raduj się jeszcze, że jesteś poetą. Wiatrak też ma skrzydła.