Jeśli Bóg i nieśmiertelna dusza nie istnieją, to nie ma mowy o miłości do ludzi.


jeśli-bóg-i-nieśmiertelna-dusza-nie-istnieją-to-nie-mowy-o-miłoś-do-ludzi
fiodor dostojewskijeślibógnieśmiertelnaduszanieistniejątomowymiłościdoludzijeśli bógbóg ii nieśmiertelnanieśmiertelna duszadusza nienie istniejąnie mama mowymowy oo miłościmiłości dodo ludzijeśli bóg ibóg i nieśmiertelnai nieśmiertelna duszanieśmiertelna dusza niedusza nie istniejąnie ma mowyma mowy omowy o miłościo miłości domiłości do ludzijeśli bóg i nieśmiertelnabóg i nieśmiertelna duszai nieśmiertelna dusza nienieśmiertelna dusza nie istniejąnie ma mowy oma mowy o miłościmowy o miłości doo miłości do ludzijeśli bóg i nieśmiertelna duszabóg i nieśmiertelna dusza niei nieśmiertelna dusza nie istniejąnie ma mowy o miłościma mowy o miłości domowy o miłości do ludzi

Dusza przychodzi z zewnątrz do ludzkiego ciała jako do tymczasowego miejsca i opuszcza je, przechodząc do innych miejsc, ponieważ ona jest nieśmiertelna.Każda dusza jest nieśmiertelna, bo to, co znajduje się w ciągłym ruchu, jest nieśmiertelne.Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy! Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas zniemczył wróg, Tak nam dopomóż Bóg!Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści.„jeśli prawo jest sprzeczne z rozumem albo jeśli jest niesprawiedliwe, nieszlachetne, szkodliwe, albo co gorsza prowadzące do duchowej zatraty, nie zasługuje na miano prawa” Stanisław ze Skarbimierza (Stanisław ze Skalmierza, Skarbimierczyk; 1360-1431; Mowy wybrane o mądrości)Jeśli zawiedzie wszystko inne, zawsze można zasłużyć na nieśmiertelną pamięć, popełniając spektakularne głupstwo.