Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać.


jeśli-bóg-istnieje-to-musimy-z-nim-porozmawiać
robert maderjeślibógistniejetomusimynimporozmawiaćjeśli bógbóg istniejemusimy zz nimnim porozmawiaćjeśli bóg istniejemusimy z nimz nim porozmawiaćmusimy z nim porozmawiać

Jeśli ktoś się mod­li, Pan Bóg w nim oddycha. -Jan Twardowski
jeśli-ktoś ę-mod­li-pan-bóg-w nim-oddycha
Według nas Bóg istnieje. Lecz jeśli ktoś w Niego nie wierzy, On mimo to nie przestaje istnieć. -Paulo Coelho
według-nas-bóg-istnieje-lecz-śli-ktoś-w-niego-nie-wierzy-on-mimo-to-nie-przestaje-istnieć
Jeśli idzie o pochlebstwo, można ostrzec wszystkich władców: istnieje przeciw nim powszechny spisek, którego celem jest ukrywanie prawdy. -Montesquieu
jeśli-idzie-o-pochlebstwo-można-ostrzec-wszystkich-władców-istnieje-przeciw-nim-powszechny-spisek-którego-celem-jest-ukrywanie-prawdy
Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie -Brian Tracy
istnieje-tyle-sposobów-na-samodzielne-dojście-do-miliona-że-jest-to-prawie-niemożliwe-by-nie-osiągnąć-tego-celu-śli-myślisz-o-nim-naprawdę
Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim
czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką