Jeśli będąc w towarzystwie kobiety potrafisz z niej czytać jak z książki, nie stosuj systemu Braille'a.


jeśli-będąc-w-towarzystwie-kobiety-potrafisz-z-niej-czytać-jak-z-książki-nie-stosuj-systemu-braille'a
tristan bernardjeślibędąctowarzystwiekobietypotrafiszniejczytaćjakksiążkiniestosujsystemubraille'ajeśli będącbędąc ww towarzystwietowarzystwie kobietykobiety potrafiszpotrafisz zz niejniej czytaćczytać jakjak zz książkinie stosujstosuj systemusystemu braille'ajeśli będąc wbędąc w towarzystwiew towarzystwie kobietytowarzystwie kobiety potrafiszkobiety potrafisz zpotrafisz z niejz niej czytaćniej czytać jakczytać jak zjak z książkinie stosuj systemustosuj systemu braille'ajeśli będąc w towarzystwiebędąc w towarzystwie kobietyw towarzystwie kobiety potrafisztowarzystwie kobiety potrafisz zkobiety potrafisz z niejpotrafisz z niej czytaćz niej czytać jakniej czytać jak zczytać jak z książkinie stosuj systemu braille'ajeśli będąc w towarzystwie kobietybędąc w towarzystwie kobiety potrafiszw towarzystwie kobiety potrafisz ztowarzystwie kobiety potrafisz z niejkobiety potrafisz z niej czytaćpotrafisz z niej czytać jakz niej czytać jak zniej czytać jak z książki

Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację.Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy.Bestsellery to świetne urządzenie: wiadomo jakie książki kupować i nie trzeba ich czytać.Nie masz kobiety - niech mówi, co chce i będzie nie wiedzieć jak cnotliwa - która, będąc kochaną, czuje się tym urażona.Książki o książkach, napisane na podstawie czytania książek o książkach, zajmują nam tyle czasu, że przestajemy czytać klasyków.