Jeśli będziemy patrzeć daleko w przyszłość sparaliżuje nas strach.


jeśli-będziemy-patrzeć-daleko-w-przyszłość-sparaliżuje-nas-strach
william whartonjeślibędziemypatrzećdalekoprzyszłośćsparaliżujenasstrachjeśli będziemybędziemy patrzećpatrzeć dalekodaleko ww przyszłośćprzyszłość sparaliżujesparaliżuje nasnas strachjeśli będziemy patrzećbędziemy patrzeć dalekopatrzeć daleko wdaleko w przyszłośćw przyszłość sparaliżujeprzyszłość sparaliżuje nassparaliżuje nas strachjeśli będziemy patrzeć dalekobędziemy patrzeć daleko wpatrzeć daleko w przyszłośćdaleko w przyszłość sparaliżujew przyszłość sparaliżuje nasprzyszłość sparaliżuje nas strachjeśli będziemy patrzeć daleko wbędziemy patrzeć daleko w przyszłośćpatrzeć daleko w przyszłość sparaliżujedaleko w przyszłość sparaliżuje nasw przyszłość sparaliżuje nas strach

Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć.Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ.Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć.gdy oba­wiam się, że przeg­ram życie wpat­ruję się wnik­li­wie we współczesność dla której nie zeszma­cić się to już sukces a wte­dy strach o własną przyszłość za­mienia się w strach o ludzkość Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami.Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem.