Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował.


jeśli-będziesz-prze­mawiał-w gniewie-będą-to słowa-których-zaw­sze-będziesz-żałował
ambrose biercejeślibędzieszprze­mawiałw gniewiebędąto słowaktórychzaw­szeżałowałjeśli będzieszbędziesz prze­mawiałprze­mawiał w gniewiebędą to słowaktórych zaw­szezaw­sze będzieszbędziesz żałowałjeśli będziesz prze­mawiałbędziesz prze­mawiał w gniewiektórych zaw­sze będzieszzaw­sze będziesz żałowałjeśli będziesz prze­mawiał w gniewiektórych zaw­sze będziesz żałował

Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać -Les Brown
zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać
Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś. -H. Jackson Brown
bądź-śmiały-i odważny-kiedy-obej­rzysz ę-na swo­-życie-będziesz-bar­dziej-żałował-rzeczy-których-nie zro­biłeś-ż-rzeczy-które
Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym. -bluecaffe
ja zaw­sze-będę-tą drugą-ty zaw­sze-będziesz-tym-pierwszym
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam. -Owidiusz
dopóki-będziesz-szczęśliwy-wielu-będziesz-miał-przyjaciół-gdy-los-ę-opuś-będziesz-sam
Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane
możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą