Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem


jeśli-celujesz-w-nic-trafisz-za-każdym-razem
zig ziglarjeślicelujesznictrafiszzakażdymrazemjeśli celujeszcelujesz ww nictrafisz zaza każdymkażdym razemjeśli celujesz wcelujesz w nictrafisz za każdymza każdym razemjeśli celujesz w nictrafisz za każdym razem

Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.Za każdym razem, gdy mrugasz, poruszają się gwiazdy.Bój się za każdym razem, kiedy nie mówisz prawdy.Historia się powtarza lecz za każdym razem więcej kosztuje.– Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole.Za każdym razem, gdy znosimy ból, możemy sobie rzetelnie powiedzieć, że to świat, porządek świata wchodzi nam w krew.