Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość.


jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
tim guénardjeślichcęprzeżyćmuszęzam­knąćza sobąprzeszłośćjeśli chcęchcę przeżyćmuszę zam­knąćzam­knąć za sobąza sobą przeszłośćjeśli chcę przeżyćmuszę zam­knąć za sobązam­knąć za sobą przeszłośćmuszę zam­knąć za sobą przeszłość

Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza. -mechaa
jeśli-za­mykasz-za sobą-drzwi-przeszłoś-nie za­bieraj-za­pachu-ze sobą-jeśli-już- zam­knąłeś-nie zaglądaj-przez-dziurkę
Móc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat... -opuszczona
móc-zam­knąć-oczy-i prze­nieść ę-w od­legły-świat
Przeszłość spiętrzyła się nag­le nad na­mi, przytłaczając nas in­tensyw­nością naszych przeżyć. -Nicholas Sparks
przeszłość-spiętrzyła ę-nag­-nad-na­mi-przytłaczając-nas-in­tensyw­nośą-naszych-przeżyć