Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać.


jeśli-chcemy-by-ludzie-mówili-prawdę-przede-wszystkim-nauczmy-ę-jej-słuchać
samuel johnsonjeślichcemybyludziemówiliprawdęprzedewszystkimnauczmysięjejsłuchaćjeśli chcemyby ludzieludzie mówilimówili prawdęprzede wszystkimwszystkim nauczmynauczmy sięsię jejjej słuchaćby ludzie mówililudzie mówili prawdęprzede wszystkim nauczmywszystkim nauczmy sięnauczmy się jejsię jej słuchaćby ludzie mówili prawdęprzede wszystkim nauczmy sięwszystkim nauczmy się jejnauczmy się jej słuchaćprzede wszystkim nauczmy się jejwszystkim nauczmy się jej słuchać

Jeśli kobieta pragnie wyjść za mąż, to przede wszystkim dlatego, by miała komu urządzać sceny. -Oscar Wilde
jeśli-kobieta-pragnie-wyjść-za-mąż-to-przede-wszystkim-dlatego-by-miała-komu-urządzać-sceny
Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Starzeje się przede wszystkim nowość. -Jan Cybis
starzeje-ę-przede-wszystkim-nowość
Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę. -Erich Fromm
miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek