Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy.


jeśli-chcemy-ofiarować-siebie-bogu-musimy-oddać-wszystko-co-mamy-i-czym-jesteśmy
jan twardowskijeślichcemyofiarowaćsiebiebogumusimyoddaćwszystkocomamyczymjesteśmyjeśli chcemychcemy ofiarowaćofiarować siebiesiebie bogumusimy oddaćoddać wszystkoco mamymamy ii czymczym jesteśmyjeśli chcemy ofiarowaćchcemy ofiarować siebieofiarować siebie bogumusimy oddać wszystkoco mamy imamy i czymi czym jesteśmyjeśli chcemy ofiarować siebiechcemy ofiarować siebie boguco mamy i czymmamy i czym jesteśmyjeśli chcemy ofiarować siebie boguco mamy i czym jesteśmy

Nie mamy żadnego prawa być niezadowoleni z życia. Jeśli wydaje się nam, że jesteśmy z niego niezadowoleni, znaczy to, że mamy podstawy, aby być niezadowoleni z siebie. -Lew Tołstoj
nie-mamy-żadnego-prawa-być-niezadowoleni-z-życia-jeśli-wydaje-ę-nam-że-jesteśmy-z-niego-niezadowoleni-znaczy-to-że-mamy-podstawy-aby-być
Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. -Budda
jesteśmy-tym-co-o-sobie-myślimy-wszystko-czym-jesteśmy-wynika-z-naszych-myśli-naszymi-myślami-tworzymy-świat
Jeśli mamy być razem szczęśliwi, musimy skończyć kurs wybaczania i zapominania. -John Drescher
jeśli-mamy-być-razem-szczęśliwi-musimy-skończyć-kurs-wybaczania-i-zapominania
Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego, że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie. -Tomasz Kempis
nie-chełp-ę-bogactwem-śli-posiadasz-ani-przyjaciółmi-dlatego-że-są-moż-ale-chlub-ę-w-bogu-który-wszystkiego-użycza-a-nade-wszystko-pragnie
Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. -Martin Luther King
musimy-nauczyć-ę-żyć-razem-jak-bracia-śli-nie-chcemy-zginąć-razem-jak-szaleńcy
To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach. -Zofia Nałkowska
to-czym-jesteśmy-dla-ludzi-jest-ważniejsze-ż-to-czym-jesteśmy-we-własnych-oczach