Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.


jeśli-chcesz-być-tam-gdzie-nigdy-nie-byłeś-musisz-iść-drogą-którą-nigdy-nie-szedłeś
dominick coniguliarojeślichceszbyćtamgdzienigdyniebyłeśmusisziśćdrogąktórąszedłeśjeśli chceszchcesz byćbyć tamgdzie nigdynigdy nienie byłeśmusisz iśćiść drogąktórą nigdynigdy nienie szedłeśjeśli chcesz byćchcesz być tamgdzie nigdy nienigdy nie byłeśmusisz iść drogąktórą nigdy nienigdy nie szedłeśjeśli chcesz być tamgdzie nigdy nie byłeśktórą nigdy nie szedłeś

By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeśTam gdzie to konieczne, bądź surowy, ale nigdy nie obrażaj. Surowość można wybaczyć, obrażania nigdy.Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś.Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz nauczyć się cierpieć.