Jeśli chcesz dostać od rodziców szczeniaka, najlepiej poproś o braciszka - zawsze zgadzają się na psa.


jeśli-chcesz-dostać-od-rodziców-szczeniaka-najlepiej-poproś-o-braciszka-zawsze-zgadzają-ę-na-psa
winston pedletonjeślichceszdostaćodrodzicówszczeniakanajlepiejpoprośbraciszkazawszezgadzająsięnapsajeśli chceszchcesz dostaćdostać odod rodzicówrodziców szczeniakanajlepiej poprośpoproś oo braciszkabraciszkazawszezawsze zgadzajązgadzają sięsię nana psajeśli chcesz dostaćchcesz dostać oddostać od rodzicówod rodziców szczeniakanajlepiej poproś opoproś o braciszkao braciszkazawsze zgadzajązawsze zgadzają sięzgadzają się nasię na psajeśli chcesz dostać odchcesz dostać od rodzicówdostać od rodziców szczeniakanajlepiej poproś o braciszkapoproś o braciszkazawsze zgadzają sięzawsze zgadzają się nazgadzają się na psajeśli chcesz dostać od rodzicówchcesz dostać od rodziców szczeniakanajlepiej poproś o braciszkazawsze zgadzają się nazawsze zgadzają się na psa

Postęp w rodzinie: najlepiej aby za głupotę rodziców płaciły dzieci nie narodzone. Najlepiej cenę życia. -Artur Katolo
postęp-w-rodzinie-najlepiej-aby-za-głupotę-rodziców-płaciły-dzieci-nie-narodzone-najlepiej-cenę-życia
Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł -Robert Kiyosaki
jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. -Robert Kiyosaki
jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee!  -Napoleon Hill
jeśli-chcesz-siać-na dni-siej-kwiaty-jeśli chcesz-siać-na ­-sadź-drze­wa-jeśli chcesz-siać-na wie­czność-za­siewaj-idee 
Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce. -Friedrich von Schiller
jeśli-chcesz ę-poz­nać-to spójrz-jak żyją-in­-śli-chcesz-zro­zumieć-in­nych- zaj­rzyj-we włas­ne-serce
Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia. -Dalajlama
jeśli-chcesz-aby-inni-byli-szczęśliwi-ucz-ę-współczucia-jeśli-sam-chcesz-być-szczęśliwy-także-ucz-ę-współczucia