Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.


jeśli-chcesz-osiągnąć-to-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-robić-to-czego-nigdy-nie-robiłeś
dominick coniguilarojeślichceszosiągnąćtoczegonigdyniemiałeśmusiszrobićrobiłeśjeśli chceszchcesz osiągnąćczego nigdynigdy nienie miałeśmusisz robićczego nigdynigdy nienie robiłeśjeśli chcesz osiągnąćczego nigdy nienigdy nie miałeśczego nigdy nienigdy nie robiłeśczego nigdy nie miałeśczego nigdy nie robiłeś

Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś -Thomas Jefferson
jeśli-jest-coś-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-być-gotów-zrobić-coś-czego-nigdy-nie-robiłeś
Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. -Dominick Coniguliaro
jeśli-chcesz-być-tam-gdzie-nigdy-nie-byłeś-musisz-iść-drogą-którą-nigdy-nie-szedłeś
Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz. -Anonim
jeśli-sądzisz-że-nie-masz-szans-osiągnąć-to-czego-chcesz-najprawdopodobniej-nie-osiągniesz-tego-ale-śli-wierzysz-w-siebie-najprawdopodobniej
Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcą -Zig Ziglar
możesz-mieć-w-swoim-życiu-wszystko-czego-chcesz-śli-tylko-pomożesz-wystarczającej-liczbie-ludzi-uzyskać-to-czego-oni-chcą
Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby. -Anonim
aby-zrozumieć-ludzi-trzeba-starać-ę-usłyszeć-to-czego-nigdy-nie-mówią-i-być-może-nigdy-nie-powiedzieliby