Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.


jeśli-chcesz-osiągnąć-to-czego-nigdy-nie-miałeś-musisz-robić-to-czego-nigdy-nie-robiłeś
dominick coniguilarojeślichceszosiągnąćtoczegonigdyniemiałeśmusiszrobićrobiłeśjeśli chceszchcesz osiągnąćczego nigdynigdy nienie miałeśmusisz robićczego nigdynigdy nienie robiłeśjeśli chcesz osiągnąćczego nigdy nienigdy nie miałeśczego nigdy nienigdy nie robiłeśczego nigdy nie miałeśczego nigdy nie robiłeś

Jeśli jest coś, czego nigdy nie miałeś, musisz być gotów zrobić coś, czego nigdy nie robiłeśJeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.Jeśli sądzisz, że nie masz szans osiągnąć to czego chcesz, najprawdopodobniej nie osiągniesz tego, ale jeśli wierzysz w siebie najprawdopodobniej, wcześniej czy później to osiągniesz.Możesz mieć w swoim życiu wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz wystarczającej liczbie ludzi uzyskać to, czego oni chcąBy poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.