Jeśli chcesz widzieć Pana, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj Go: nie rozmyślaj nad Nim. Po prostu patrz.


jeśli-chcesz-widzieć-pana-patrz-uważnie-na-stworzenie-nie-odrzucaj-go-nie-rozmyślaj-nad-nim-po-prostu-patrz
mello de anthonyjeślichceszwidziećpanapatrzuważnienastworzenienieodrzucajgonierozmyślajnadnimpoprostupatrzjeśli chceszchcesz widziećwidzieć panapatrz uważnieuważnie nana stworzenienie odrzucajodrzucaj gonie rozmyślajrozmyślaj nadnad nimpo prostuprostu patrzjeśli chcesz widziećchcesz widzieć panapatrz uważnie nauważnie na stworzenienie odrzucaj gonie rozmyślaj nadrozmyślaj nad nimpo prostu patrzjeśli chcesz widzieć panapatrz uważnie na stworzenienie rozmyślaj nad nim

Chcesz wiedzieć, co naprawdę myśli kobieta, to patrz na nią uważnie, ale nie słuchaj tego, co mówi.Jeśli chcesz wiedzieć co ma na myśli kobieta, nie słuchaj tego co mówi - patrz na nią.Patrz, słuchaj i milcz jeśli chcesz żyć w spokoju.Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.No jas­ne, że muszę uważać. Nie ro­bię nic in­ne­go, tyl­ko uważam. Uważnie pat­rzę i uważnie się budzę, uważnie wychodzę i z lękiem wra­cam, uważnie się kładę i uważnie udaję, że czy­tam. Uważnie go­tuję, uważnie się myję, uważnie nakładam ma­ke-up na pod­bi­te oko i śla­dy na szyi. Uważnie.Żeby nie zauważył.Nigdy nie patrz pod nogi, gdy chcesz uczynić kolejny krok; tylko ten, który kieruje się na odległy horyzont, znajdzie właściwą drogę.