Jeśli Ci na czymś za­leży to nie odkładaj te­go na os­tatnią chwilę, bo po­tem będziesz żałować.


jeśli-ci na czymś-za­ży-to nie odkładaj-te­go-na os­tatnią-chwilę-bo po­tem-będziesz-żałować
othermarijeślici na czymśza­leżyto nie odkładajte­gona os­tatniąchwilębo po­tembędzieszżałowaćjeśli ci na czymści na czymś za­leżyza­leży to nie odkładajto nie odkładaj te­gote­go na os­tatniąna os­tatnią chwilębo po­tem będzieszbędziesz żałowaćjeśli ci na czymś za­leżyci na czymś za­leży to nie odkładajza­leży to nie odkładaj te­goto nie odkładaj te­go na os­tatniąte­go na os­tatnią chwilębo po­tem będziesz żałowaćjeśli ci na czymś za­leży to nie odkładajci na czymś za­leży to nie odkładaj te­goza­leży to nie odkładaj te­go na os­tatniąto nie odkładaj te­go na os­tatnią chwilęjeśli ci na czymś za­leży to nie odkładaj te­goci na czymś za­leży to nie odkładaj te­go na os­tatniąza­leży to nie odkładaj te­go na os­tatnią chwilę

Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćLe­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło.Lepiej zgrzeszyć i żałować, niż żałować że się nie zgrzeszyło.Za dwadzieścia lat będziesz żałować wielu rzeczy, których nie zrobiłeś, bardziej niż tych, które zrobiłeś.