Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.


jeśli-coś-jest-powszechne-nie-oznacza-że-to-coś-jest-jednocześnie-potrzebne-i-normalne-powszechne-jest-w-istocie-tylko-mniemanie-że-śli-coś
stefan pacekjeślicośjestpowszechnenieoznaczażetojednocześniepotrzebnenormalnepowszechneistocietylkomniemaniejeślijeśli coścoś jestjest powszechnenie oznaczacoś jestjest jednocześniejednocześnie potrzebnepotrzebne ii normalnepowszechne jestjest ww istocieistocie tylkotylko mniemanieże jeślijeśli coścoś jestjest powszechnejest potrzebnepotrzebne ii normalnejeśli coś jestcoś jest powszechneże to coścoś jest jednocześniejest jednocześnie potrzebnejednocześnie potrzebne ipotrzebne i normalnepowszechne jest wjest w istociew istocie tylkoistocie tylko mniemanieże jeśli cośjeśli coś jestcoś jest powszechnejest potrzebne ipotrzebne i normalne

Je­den spra­wia, że się uśmiecham, dru­gi, że czuję się bezpieczna... Zos­ta­je jeszcze trzeci.. Je­go pra­wie nie znam, ale coś w nim jest, coś innego. To normalne? Chcę każdego... Nie mogę.Sa­ma wiesz, czym jest szczęście. To nie jest coś, co można scho­wać i wyjąć, kiedy ci zno­wu będzie potrzebne.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.Jeśli nie posiadasz psa, przynajmniej jednego, to niekoniecznie coś jest z tobą nie w porządku. Ale może coś jest nie w porządku z twoim życiem.Człowieka obłudnego poznasz po trzech cechach: jeśli coś powie, skłamie; jeśli coś obieca, nie dotrzyma; jeśli mu zawierzysz, zdradzi.