Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować.


jeśli-cokolwiek-warto-na-świecie-czynić-to-tylko-jedno-miłować
stefan wyszyński kardjeślicokolwiekwartonaświecieczynićtotylkojednomiłowaćjeśli cokolwiekcokolwiek wartowarto nana świecieświecie czynićtylko jednojednomiłowaćjeśli cokolwiek wartocokolwiek warto nawarto na świeciena świecie czynićtylko jednojeśli cokolwiek warto nacokolwiek warto na świeciewarto na świecie czynićjeśli cokolwiek warto na świeciecokolwiek warto na świecie czynić

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie.Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować!Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.I nie miłować ciężko, i miłować. Nędzna pociecha.