Jeśli człowiek nie może przebaczyć bratu, nie kocha go.


jeśli-człowiek-nie-może-przebaczyć-bratu-nie-kocha-go
lew tołstojjeśliczłowiekniemożeprzebaczyćbratukochagojeśli człowiekczłowiek nienie możemoże przebaczyćprzebaczyć bratunie kochakocha gojeśli człowiek nieczłowiek nie możenie może przebaczyćmoże przebaczyć bratunie kocha gojeśli człowiek nie możeczłowiek nie może przebaczyćnie może przebaczyć bratujeśli człowiek nie może przebaczyćczłowiek nie może przebaczyć bratu

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Świat nigdy nie może przebaczyć tym, co nic nie zawinili.Człowiek pot­rze­buje jed­ne­go - ko­goś do kocha­nia. Jeśli mu te­go nie dasz, daj mu cho­ciaż nadzieję. A jeśli nie możesz dać nadziei, daj coś do roboty.Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar jakie dla niego ponosi.Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.