Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni.


jeśli-człowiek-potrafi-odnaleźć-samego-siebie-zapewnia-sobie-godną-siedzibę-do-końca-swoich-dni
james a. michenerjeśliczłowiekpotrafiodnaleźćsamegosiebiezapewniasobiegodnąsiedzibędokońcaswoichdnijeśli człowiekczłowiek potrafipotrafi odnaleźćodnaleźć samegosamego siebiesiebie zapewniazapewnia sobiesobie godnągodną siedzibęsiedzibę dodo końcakońca swoichswoich dnijeśli człowiek potraficzłowiek potrafi odnaleźćpotrafi odnaleźć samegoodnaleźć samego siebiesamego siebie zapewniasiebie zapewnia sobiezapewnia sobie godnąsobie godną siedzibęgodną siedzibę dosiedzibę do końcado końca swoichkońca swoich dnijeśli człowiek potrafi odnaleźćczłowiek potrafi odnaleźć samegopotrafi odnaleźć samego siebieodnaleźć samego siebie zapewniasamego siebie zapewnia sobiesiebie zapewnia sobie godnązapewnia sobie godną siedzibęsobie godną siedzibę dogodną siedzibę do końcasiedzibę do końca swoichdo końca swoich dnijeśli człowiek potrafi odnaleźć samegoczłowiek potrafi odnaleźć samego siebiepotrafi odnaleźć samego siebie zapewniaodnaleźć samego siebie zapewnia sobiesamego siebie zapewnia sobie godnąsiebie zapewnia sobie godną siedzibęzapewnia sobie godną siedzibę dosobie godną siedzibę do końcagodną siedzibę do końca swoichsiedzibę do końca swoich dni

Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału - muszę Cię ostrzec - będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni.Jeśli sens życia staje się czymś wątpliwym, a stosunek człowieka do innych ludzi i do siebie samego nie zapewnia mu bezpieczeństwa, wtedy sława jest jednym ze środków uciszenia jego wątpliwości.Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. Nienawiść do samego siebie to egocentryzm. A nie znosić swoich ułomności to żądza wyniesienia się i przodowania.Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób Człowiek wchodzi w głąb siebie samego, zwraca się ku sobie, sobą się staje w bólu.